Menu

Skat for grønlandske studerende i Danmark

Som grønlandsk studerende med en bevilling om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre er du omfattet af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark. 

Det betyder, at du i 2022 ud over dit almindelige personfradrag på 46.600 kr., også kan søge om Studerendefradrag på 46.600 kr. og Rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr. 

I alt giver det fradrag på 129.200 kr. i 2022, hvilket betyder, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over det beløb.

Den danske SU er på 6.397 kr. per måned i 2022, i alt 76.764 kr. for hele året.

Hvis du ikke har andre indtægter end dansk SU, betyder det, at du ikke skal betale skat af din SU i Danmark. Det betyder også, at du først skal begynde at betale dansk skat, hvis du har tjent over 52.436 kr. ved siden af studierne.

Du søger om fradraget som grønlandsk studerende op til studiestart ved at logge ind på Skats hjemmeside:

  • Vælg "Log på" og ”Log dig på som borger” og log på med din NemID
  • vælg “Kontakt”
  • Vælg herefter “Skriv til os”
  • Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”
  • Her skal du oploade din bevillingsskrivelse fra Det Grønlandske Hus og en udfyldt Blanket 04.062 samt skrive i beskedfeltet "Jeg er grønlandsk studerende i Danmark. Jeg har vedhæftet blanket 04.062. Jeg vil gerne søge om fradrag. Jeg har vedhæftet bevillingsskrivelsen fra Det Grønlandske Hus.

Når du har uploadet blanketten og din bevilling fra Grønlands Selvstyre, sørger Skat for, at du bliver forskudsregistreret og får fradraget. 

Eksempel på en udfyldt skatteblanket

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du har brug for vejledning vedr. forskudsregistrering og ansøgning om skattefradrag hos Skat på tlf.nr. 7222 2892. Du skal vælge udlandsafdelingen hos Skat

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark

Skat overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så du skal selv hvert år i november/december måned igen gøre dem opmærksom på, at du som grønlandsk studerende, ud over dit personfradrag, også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen på www.skat.dk Log ind og gå ind på forskudsopgørelsen.

Under “Indkomster og fradrag” skal du vælge “Søg felt”. I rubrik 419 skal du skrive rigsfællesskabsfradraget, og i rubrik 437 skal du skrive studerendefradraget. I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende. Husk at godkende ændringerne.

Hvis du ikke har været studerende hele året, har du ikke ret til de ekstra fradrag i de måneder, hvor du ikke har været studerende. Når du ændrer forskudsopgørelsens rubrik 419 og 437, skal du skrive det forholdsmæssige beløb. Du skal kun medtage de måneder, hvor du har været studerende.

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU.

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning her:

Hent Selvstyrets vejledning til beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 3283 3857