Menu

Skat for grønlandske studerende med SU eller indtægt i Danmark

Når du er grønlandsk studerende med en bevilling om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, gælder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark for dig. 

Det betyder, at du i 2021 ud over dit almindelige personfradrag på 46.700 kr., også har et studerendefradrag på 46.700 kr. og et rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr. 

I alt giver det fradrag på 129.400 kr. i 2021, hvilket betyder, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over det beløb.

Den danske SU er på 6.321 kr. per måned i 2021, i alt 75.852 kr. for hele året.

Hvis du ikke har andre indtægter end dansk SU, betyder det, at du ikke skal betale skat af din SU i Danmark. Det betyder også, at du først skal begynde at betale dansk skat, hvis du har tjent over 53.548 kr. ved siden af studierne.

Forskudsregistrering hos det danske skattevæsen ved studiestart

For at søge fradraget som grønlandsk studerende ved at logge ind på Skats hjemmeside:

  • trykke på "Log på", ”Log dig på som borger” og log på med din NemID

  • vælge “Kontakt”

  • Vælg herefter “Skriv til os”

  • Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”

  • Her skal du oploade din bevillingsskrivelse fra Det Grønlandske Hus og en udfyldt Blanket 04.062 samt skrive i beskedfeltet "Jeg er grønlandsk studerende i Danmark. Jeg har vedhæftet blanket 04.062. Jeg vil gerne søge om fradrag. Jeg har vedhæftet bevillingsskrivelsen fra Det Grønlandske Hus

Når du har uploadet blanketten og din bevilling fra Grønlands Selvstyre, sørger Skat for, at du bliver forskudsregistreret og får fradraget. 

Eksempel på en udfyldt skatteblanket

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du har brug for vejledning vedr. forskudsregistrering og ansøgning om skattefradrag hos Skat på tlf.nr. 7222 2892. Du skal vælge udlandsafdelingen hos Skat.

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark

Det danske skattevæsen overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så du skal selv hvert år i november/december måned igen gøre dem opmærksom på, at du som grønlandsk studerende ud over dit personfradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen på www.skat.dk ved at taste ændringerne direkte. Først skal du logge ind og gå ind på forskudsopgørelsen.

Under “Indkomster og fradrag” skal du trykke på “Søg felt”. I rubrik 419 skal du skrive 36.000 kr. (rigsfællesskabsfradrag), og i rubrik 437 skal du skrive 46.500 kr. (studerendefradrag). I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende. Husk at godkende ændringerne.

Hvis du ikke har været studerende hele året, har du ikke ret til de ekstra fradrag i de måneder, hvor du ikke har været studerende. Når du ændrer forskudsopgørelsens rubrik 419 og 437, skal du skrive det forholdsmæssige beløb. Du skal kun medtage de måneder, hvor du har været studerende. Et eksempel for 2020: hvis du ikke har været studerende i foråret 2020, men først starter på din uddannelse den 1. september 2020, skal du i rubrik 419 kun skrive 12.000 kr. (36.000 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder) og i rubrik 437 skal du kun skrive 15.500 kr. (46.500 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder).

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU.

VIGTIGT: selvom du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du selv huske at skrive det på din selvangivelse!

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

 

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning her:

Hent Selvstyrets vejledning til beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 3283 3857