Menu

Fra i dag kan du se din forskudsopgørelse for 2020 på www.skat.dk. Hvis du har et dansk skattekort, fordi du modtager dansk SU, fordi du har et studiejob i Danmark, eller fordi du modtager praktikløn i Danmark, får du hvert år en forskudsopgørelse.

Fra i dag kan du rette den. Det danske skattevæsen overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til din nye forskudsopgørelse, så du skal selv hvert eneste år gøre Skat opmærksom på, at du som grønlandsk studerende ud over dit personlige fradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen på www.skat.dk ved at taste ændringerne direkte. Først skal du logge ind og gå ind på forskudsopgørelsen.

Under "Indkomster og fradrag" skal du trykke på "Søg felt". I rubrik 419 skal du skrive 36.000 kr. (rigsfællesskabsfradrag), og i rubrik 437 skal du skrive 46.500 kr. (studerendefradrag). I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende. Husk at godkende ændringerne.

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU. Men det er ikke meningen, at du skal betale dansk skat, da de to ovennævnte fradrag er en rettighed ifølge lovgivningen.

VIGTIGT: selvom du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du selv huske at skrive det på din selvangivelse!

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

 

Læs om SKAT her.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 3283 3857