Menu

Links i forbindelse med socialt arbejde

udsatte.dk
Rådet for Socialt Udsatte - blandt andet med fokus på socialt sårbare grønlændere i Danmark.

frederiksberg-centeret.dk/groenlandsk-behandling/

Frederiksberg Centeret tilbyder både dansk- og grønlandsksproget afhængighedsbehandling til herboende grønlændere, der lider af medicin-, hash- eller alkoholmisbrug. Frederiksberg Centret tilbyder motivationssamtaler, primær behandling bestående af gruppeterapi, enesamtaler, opgaver, foredrag, film og introduktion til selvhjælpsgrupper, og derudover tilbyder de efterbehandling.

udenfor.dk
Projekt UDENFOR - Projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok.

sm.dk
Socialministeriets hjemmeside. Læs om socialt udsatte grønlændere i Danmark.

inua.dk
Terapi og Tværkulturel rådgivning. Foredrag og kurser.

udsattegroenlaendere.dk
Viden om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Fakta og erfaringer fra praksis samt beskrivelser af konkrete tilbud til socialt udsatte grønlændere.

fgb.dk
Foreningen Grønlandske Børns hjemmeside. Et af foreningens projekter "Et godt liv i Danmark" er at støtte grønlandske børn og unge, der på grund af deres sociale situation og kulturelle baggrund har svært ved at få hverdagen til at fungere.

kofoedsskole.dk - Udsatte grønlændere
Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og  botilbud.

mandecentret.dk
Mandecentret har som mål, at undgå at akutte kriser kan føre til social deroute samt at bistå til at fædre fortsat er fædre i kontakt med deres børn efter skilsmissen.