Menu

Grønlandske tolke

Det Grønlandske Hus fungerer som formidler for grønlandske freelancetolke.

Kontakt

John Dalager - telefon: 33381590

Leoma Andreassen - telefon: 33381591

Ivik Kuluk Lund - telefon: 33381592

Bestil tolk

 

Udfyldes af tolken