Menu

Nyt fra vejlederne

Husk at lave din forskudsopgørelse.

Forskudsopgørelsen er en slags budget over din indkomst og skat for året.

Man kan sige, at det er SKATs bud på, hvor meget du skal betale i skat i det kommende år.

Deres bud er beregnet ud fra din årsopgørelse fra året før, altså hvad du tjente for 2 år siden. Så hvis du forventer at der sker ændringer i det kommende år, bør du rette forskudsopgørelsen, så du kommer til at betale det rigtige i skat.

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november, hvor du kan se den på www.skat.dk og evt taste ændringer.

Du skal være opmærksom på at dine særlige fradrag (rigsfællesskabsfradrag og studerendefradrag = dobbeltbeskatningsaftalen) ikke automatisk overføres, så det skal du selv taste i forskudsopgørelsen.

Under ”indkomster og fradrag” skal du trykke på ”Vis øvrige rubrikker”. I rubrik 419 skal du skrive 36.000 kr (rigsfællesskabsfradrag) og i rubrik 437 skal du skrive 45.000 kr ( studerendefradrag).