Menu

Nyt fra vejlederne

Folketingsvalg, meddelelse fra Ombudsmanden i Grønland:

Grønlandske studerende, der har bopæl i Danmark, skal stemme i den valgkreds i Danmark, som de hører ind under. Herunder kan de kun stemme på en af de kandidater eller partier, som er opstillet i den pågældende valgkreds i Danmark.

Såfremt de kun opholder sig midlertidig i Danmark, således de stadig har bopæl i Grønland, skal de stemme til folketingsvalget i Grønland. Dette kan de gøre ved at brevstemme, hvis ikke de befinder sig i Grønland på valgdagen.

Til folketingsvalget skal man stemme i den valgkreds, som ens bopælsadresse hører ind under, uanset hvor man oprindeligt er fra i Riget.