Menu

Oversigt over foreningerne

Fællesforeningen INUIT

www.inuit-dk.dk / Facebook: kpk Inuit

23 foreninger i Danmark er medlemmer af fællesforeningen. Foreningens formål er at styrke samarbejdet mellem foreningerne, udbrede kendskabet til grønlandske forhold, styrke forbindelsen til Grønland, kurser til foreningens medlemmer og at afholde landsdækkende arrangementer. Formand er Malene Nielsen Schørring.

inuit.dk@gmail.com

AVALAK - Grønlandsk Studenter Organisation i Danmark

https://avalak.nemtilmeld.dk/

Organisationen af Grønlandske Studerende i Danmark/ Danmarkimi Kalaallit Ilinniagaqartut Kattuffiat. Fungerende formand: Hans Peter Mønsted

formand@avalak.org

Avalak København

www.avalak.org

Formand: Naja Motzfeldt AVALAK København - Grønlandsk Studenter Forening i København og Omegn. Lokalforeningens formål er, at varetage de grønlandske studerendes, herunder tilhørende børns, daglige og studiemæssige interesser under studietiden. Vi arrangerer sociale aktiviteter og faglige arrangementer og tilbyder et netværk af studerende i hele Danmark. Enhver kan blive medlem af AVALAK. Medlemskabet gælder i hele AVALAK.

kbh@avalak.org

Arsarnerit

Facebook: Arsarnerit

Kontaktperson: Else O. Markussen . 32 medlemmer. Arrangerer kulturelle sammenkomster, fælles grønlandsk gudstjeneste, fejring af nationaldag, juletræsfest og fødselsdagsfest for foreningen. Holder til i Sydsjælland.

lillebrua@privat.dk

Grønlændertruppen MIK

www.mik-koret.dk

Kontakt: Maline Petersen, tlf. 60781020. Det ældste grønlandske kor i Danmark, der arbejder for at bibeholde den grønlandske kultur i form af salmer, folkesang, musik og folkedans. Øver hver mandag kl. 18:30 i Det Grønlandske Hus. Kontakt os, hvis du har lyst til at være med.

maline.petersen@hotmail.com

Aavaat

http://aavaat.dk/

Det grønlandske kor Aavaat er et amatørkor. Aavaat har i over 20 år repræsenteret Grønland i Danmark, i mange europæiske lande samt i USA og Canada. Koret øver hver onsdag i Det Grønlandske Hus i København.

http://aavaat.dk/kontakt-aavaat/

Erinarsoqatigiit/koret Sarpik

V. Karen Marie Nielsen, Tlf. 5364 5154, ca. 12 medlemmer. Samler og synger nye og gamle grønlandske sange. Øver i Det Grønlandske Hus onsdage i ulige uger kl. 19:00. I lige uger synger vi onsdag aften i Det Grønlandske Patienthjem. Kontakt os hvis du har lyst til at være med. Kontakt: Tlf: 5364 5154

Ikinngut

www.ikinngut.com

Kontaktperson: Mona Scheel tlf.nr. 30233228 mail adresse Imona@outlook.dk Foreningen har ca. 62 medlemmer. Formålet er at styrke grønlandsk/ dansk venskab og socialt samvær og udbrede kendskabet til Grønland. Ikinngut holder til i Vestsjælland.

Imona@outlook.dk

Aqisseq

Facebook: Aqisseq/Lolland-Falster

Formand: Bolethe Leonhart mobil: 6126 9545 degnen55@gmail.com Foreningen har ca. 50 medlemmer. Formålet med foreningen er at samle grønlændere og danskere som er interesseret i grønlandske forhold. Desuden af opbygge og vedligeholde det grønlandske sprog samt forbindelsen til Grønland. Foreningen holder til i Lolland og Falster.

degnen55@gmail.com

Qullissat Ikinngutai

Kontakt: Agga Petersen Mobil: 22 96 17 05 Email: Aggap15@gmail.com

Aggap15@gmail.com

Pilutaq

Formand Elisa Gissum 4054 2116 eller elisagissum@gmail.com. Ca. 80 medlemmer. Ønsker at skabe kontakt mellem herboende grønlændere. Afholder flere årlige fester og bankoaftner.

Den Grønlandske Menighed

Facebook: Den grønlandsk menighed

Kontakt Henriette Berthelsen, tlf. 2045 2459. Ønsker at danne en grønlandsk menighed og arbejde for flere grønlandske præster i Danmark. Arbejde for at få en grønlandsk/vestnordisk kirke i Danmark.

hinni@inua.dk

DKAP /Den grønlandske kvindeforening

Kontakt Mathilde Christensen tlf. 4619 4329 eller bema.chr@c.dk. Ca. 20 medlemmer. Formålet er at mødes og tale grønlandsk, spise og synge sammen og afholde banko.

bema.chr@c.dk

F.C. Nanoq

www.fcnanoq.dk

Kontakt Mads Mathiassen. Ca. 65 medlemmer. Formålet er at give folk fra og med relation til Grønland en base med udgangspunkt i sociale tiltag hvor fodbolden udgør vores fælles interesse og aktivitet. Træning sommer: Valby Idrætspark Julius Andersensvej 1, onsdage 18:00 – 19:30. Træning vinter: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, fredage 20:00 – 22:00.

mahylma@gmail.com

PIP Foreningen for Kultur og Unge i Grønland

https://www.facebook.com/kulturogunge/

Foreningen Piorsarsimassutsikkut Inuusuttunut Peqatigiiffik (PIP) /Foreningen for Kultur og Unge i Grønland har som primært formål, at fremme det kulturelle ungdomsliv i Grønland gennem kulturelle aktiviteter og projekter. I 2015 og 2016 afviklede foreningen NIPITU Musikskole i Qaqortoq. Kontaktperson: Ivalo Parbst Frederiksen tlf.: 30 22 66 89 pip@pipkultur.gl

Kalaaliaraq

www. Kalaaliaraq.dk

Kontaktperson og formand Nuuni Heilmann mobil 9192 4400 eller kontakt@kalaaliaraq. Forening med base i Helsingør men dækker hele Nordsjælland. Foreningen har ca. 110 medlemmer og arrangerer grønlandske gudstjenester og forskellige kulturelle aktiviteter samt tilbyder tolkeservice. Se mere på hjemmesiden og følg os på facebook.

kontakt@kalaaliaraq.dk

Greenlandic Crafts and Arts

Kontaktperson Ellen Svendsen tlf. 24750511 eller mail ellensvendsen@live.dk. Foreningen består af kunstnere og kunsthåndværkere, der arbejder med billedkunst, tand og ben, smykker, moskusokse-uld og sælskind.

ellensvendsen@live.dk

QILAAT

www.qilaat.org

Trommen QILAAT havde en meget centralt placering i den traditionelle grønlandske kultur og har været benyttet i årtusinder på disse arktiske egne. Foreningen QILAAT vil være en frivillig sammenslutning af personer, der har det fælles formål at fremme oplysning og forståelse for vores stolte Grønlandske tromme kultur. Samt se på hvordan trommen og dens kraft fortsat kan bruges i et moderne samfund. Foreningen vil derfor kunne tilbyde arrangementer, foredrag, workshops, event, udflugter m.m. Stifter af foreningen John Angajoq Nattoralissuaq

qilaat2018@gmail.com

AA

www.anonyme.alkoholikere.dk

AA holder møde på grønlandsk i Frokoststuen i Det Grønlandske Hus hver onsdag og søndag kl. 18 - 20.