Menu

Oversigt over foreningerne

 

Aqisseq

Facebook: Aqisseq/Lolland-Falster

”AQISSEQ” betyder rype på grønlandsk og har hjemsted i Sakskøbing. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra Lolland og Falster. Foreningens formål er at samle grønlændere og danske med interesse i Grønland til bl.a. sociale sammenkomster. Der arrangeres fællesspisning, bankospil, grønlandskprogede gudstjenester og kulturdage på Sydhavsøerne. Foreningen har et kor, som har øvedag hver tirsdag eftermiddag kl.14 til 16 i Saxenhus. ”AQISSEQ” nyhedsblad udkommer 4. gange om året. Formanden for "AQISSEQ" er Emilia Ostermann.

emilie-svend@pc.dk

Arsarnerit

Facebook: Arsarnerit

Arsarnerit holder til i Sydsjælland, de mødes jævnlig i Næstved. Foreningen arrangerer kulturelle sammenkomster, fælles grønlandsk gudstjeneste, fejring af nationaldag og juletræsfest.

elfon@live.dk

AVALAK - Grønlandsk Studenter Organisation i Danmark

https://avalak.nemtilmeld.dk/

Organisationen af Grønlandske Studerende i Danmark/ Danmarkimi Kalaallit Ilinniagaqartut Kattuffiat. Fungerende formand: Hans Peter Mønsted

formand@avalak.org

Avalak København

www.avalak.org

Lokalforeningens formål er, at varetage de grønlandske studerendes, herunder tilhørende børns, daglige og studiemæssige interesser under studietiden. Vi arrangerer sociale aktiviteter og faglige arrangementer og tilbyder et netværk af studerende i hele Danmark. Enhver kan blive medlem af AVALAK. Medlemskabet gælder i hele AVALAK.

kbh@avalak.org

Aavaat

http://aavaat.dk/

Det Grønlandske Kor Aavaat har eksisteret siden 1996 og hører hjemme i København. Koret er anerkendt såvel i Danmark og International. Har du lyst til at synge og kan du synge er du velkommen til at kontakte os.

http://aavaat.dk/kontakt-aavaat/

Den Grønlandske Menighed

Facebook: Den grønlandsk menighed

Kalaallit Ilagiit Danmark-imi – Den Grønlandske Menighed er landsorganisation som ønsker at danne en grønlandsk menighed og arbejde for flere grønlandske præster i Danmark.

ttm586454@mail.jubii.dk

DKAP /Den grønlandske kvindeforening

Den grønlandske kvindeforening har hjemsted i København, de mødes én gang om måned. Formålet er at mødes og tale grønlandsk, spise og synge og afholde banko.

bema.chr@c.dk

Den Grønlandske Organisation i Danmark Nalik

org.nalik@gmail.com

Vores formål er at skabe et talerør for grønlændere i Danmark og være en synlig partner i forskellige fora i det offentlige rum, som en organisation med grundlag i grønlandske værdier samt at være med til at skabe ligeværdighed og ligestilling for grønlændere i Danmark

org.nalik@gmail.com

Det Grønlandske Selskab

www.dgls.dk

Det Grønlandske Selskab har eksisteret siden 1905. Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til det grønlandske samfund, samt at deltage i og støtte det dansk-grønlandske samarbejde. Selskabet har således til formål at samle personer med interesse for grønlandske og arktiske forhold. Med dette formål for øje arrangerer Selskabet foredrags- og debataftener, samt udgiver Tidsskriftet Grønland, netmagasinet Polarfronten og en række særskrifter. Selskabets formand er Johnny Fredericia.

dgls@dgls.dk

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at sikre grønlandske børn en tryg barndom og for, at flere grønlandske unge får en uddannelse. Foreningen Grønlandske Børn har projektkontorer i Nuuk, Ilulissat, Maniitsoq, Qaqortoq, København, Aalborg, Århus og Esbjerg og har aktiviteter i det meste af både Grønland og Danmark. I alle indsatser er fokus på at skabe positive forandringer for grønlandske børn. I Danmark blandt andet med Indsatsen ’Et Bedre Liv i Danmark’, som tilbyder grønlandske familier, bosat i Danmark, en støtte, som når hele vejen rundt om familiens liv.

fgb@fgb.dk

F.C. Nanoq

www.fcnanoq.dk

Kontakt bestyrelsen. Ca. 65 medlemmer. Formålet er at give folk fra og med relation til Grønland en base med udgangspunkt i sociale tiltag hvor fodbolden udgør vores fælles interesse og aktivitet. Træning sommer: Valby Idrætspark Julius Andersensvej 1, onsdage 18:00 – 19:30. Træning vinter: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, fredage 20:00 – 22:00.

bestyrelsen@fcnanoq.dk

Ikinngut

www.ikinngut.com

Formand: Kirsten Solbjerg. Kontaktperson: Mona Brandt, tlf.nr. 30233228 Foreningen har ca. 62 medlemmer. Grønlænderforeningen Ikinngut betyder ven på grønlandsk og har til formål at styrke grønlandsk/dansk venskab via social samvær samt udbredelse af kendskab til Grønland. Aktiviteter omfatter blandt andet sang, foredrag, fællesspisning, udflugter, højtider, kaffemik m.m. Har du tilknytning til Grønland eller bare interesserer dig for dette skønne land og dets mennesker, er du meget velkommen i vores forening, som for tiden har 63 medlemmer. Foreningen har hjemme i Holbæk.

Imona@outlook.dk

Kalaaliaraq

www. Kalaaliaraq.dk

Foreningen Kalaaliaraq har base i Helsingør og dækker hele Nordsjælland. Kalaaliaraq har til formål at formidle grønlandsk kultur, samt at udfylde behovet for et forsamlings- og tilholdssted for grønlændere og andre, som har en interesse for grønlandsk kultur og åndsliv. Mødes hver mandag kl 13-17 på Frivilligcenter Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

kontakt@kalaaliaraq.dk

Pilutaq

Foreningen som har hjemsted i København, ønsker at samle herboende grønlændere og andre med tilknytning til Grønland til sociale sammenkomster. Foreningen afholder bankoaftner den første torsdag i måneden – undtagen juli, august og januar - Alle er velkomne. Foreningen afholder Forårs- og Efterårsfest samt Juletræsfest og andre arrangementer.

uutilange@gmail.com

PIP Foreningen for Kultur og Unge i Grønland

https://www.facebook.com/kulturogunge/

Foreningen Piorsarsimassutsikkut Inuusuttunut Peqatigiiffik (PIP) /Foreningen for Kultur og Unge i Grønland har som primært formål, at fremme det kulturelle ungdomsliv i Grønland gennem kulturelle aktiviteter og projekter. I 2015 og 2016 afviklede foreningen NIPITU Musikskole i Qaqortoq. Kontaktperson: Ivalo Parbst Frederiksen tlf.: 30 22 66 89 pip@pipkultur.gl

pip@pipkultur.gl

Fællesforeningen INUIT

www.inuit-dk.dk / Facebook: kpk Inuit

23 foreninger i Danmark er medlemmer af fællesforeningen. Foreningens formål er at styrke samarbejdet mellem foreningerne, udbrede kendskabet til grønlandske forhold, styrke forbindelsen til Grønland, kurser til foreningens medlemmer og at afholde landsdækkende arrangementer. Formand er Malene Nielsen Schørring.

inuit.dk@gmail.com

Qatanngut

formand@qatanngut.dk

Foreningen Qatanngut er en dansk-grønlandsk venskabsforening for alle med interesse for Grønland. Qatanngut er grønlandsk og betyder ”søskende”. Foreningens overordnede formål er at styrke venskabs-båndene mellem Grønland og Danmark. Foreningens fokus har især været på Grønlands natur og på vandreture i Grønland. Foreningen blev stiftet i 1969 – to år efter den legendariske Qatanngut-ekspedition, hvor 80 spejdere fra Det Danske Spejderkorps fløj til Sdr. Strømfjord og derfra vandrede til Sisimiut. (Samtidig drog lige så mange grønlandske spejdere 3 uger til Danmark). Foreningen har for tiden godt 50 medlemmer, og holder typisk sine møder i Det Grønlandske Hus i København. Foreningen udgiver et medlemsblad 3 gange årligt og afholder hvert år typisk 3-4 møder med foredrag.

formand@qatanngut.dk

Qullissat Ikinngutai

Qullissat Ikinngutai København er en forening som varetager interessen - og bibeholde kontakten til de personer som er født eller har boet i den nedlagte by Qullissat. Foreningen har flere årlige arrangementer. Foreningen har base i København.

Ammaf62@gmail.com

Erinarsoqatigiit/koret Sarpik

Samler og synger nye og gamle grønlandske sange. Kontakt os hvis du har lyst til at være med. Øver i Det Grønlandske Hus onsdage i ulige uger kl. 19:00. I lige uger synger vi onsdag aften i Det Grønlandske Patienthjem.

Jaaku@takuss.com

Suki

S - Sumut u - Uunnga K - Kalaallit I - Illuannut SUKI holder socialsamvær hver andet tirsdag i måneden fra 14.00-16.00 i Det Grønlandske Hus. Vi synger på grønlandsk, fortælle om rejser/oplevelser, fortælle vittigheder. Vi hygge os med kaffe, brød og pålæg. Alle er velkommen. Næste sidste søndag i november synger vi julesalmer og mindes om dem vi har mistet i år, det sker ved Grønlandsk kirkegård på Vester Kirkegård. Alle er velkommen.

moerch@outlook.dk