Menu

Hvem kan få hjælp?


Som udgangspunkt kan alle uanset bopæl og indtægtsforhold henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af et juridisk problem. Eneste betingelse er, at du har relation til Grønland.

Vi tilbyder ikke hjælp

  • Hvis du er erhvervsdrivende, og sagen vedrører dit erhverv.
  • Hvis din sag vedrører køb og salg af fast ejendom.
  • Hvis du skal have oprettet dokumenter, herunder testamenter og bodelingsoverenskomster, eller hvis du skal have udfyldt en boopgørelse og en selvangivelse.
I injuriesager giver vi kun begrænset bistand.