Menu

Grønlandske tolke

Det Grønlandske Hus fungerer som formidler for grønlandske freelancetolke.

Kontakt

John Dalager - telefon: 33381590

Leoma Andreassen - telefon: 33381591

Ivik Kuluk Lund - telefon: 33381592

Bestil tolk

 Bestil gerne en grønlandsk tolk ved at skrive til illu@sumut.dk

 Firma  
 Rekvirent  
 Kontaktperson ved ankomst  
 Adresse  
 Telefonnummer  
 Medarbejderkode  
 Betalerinformation  
 Afregning EAN  
 Dato for tolkning  
 Tolkeadresse  
 Mødetidspunkt  
 Varighed  
 Borgerens navn  
 Cpr.nr.  

Husk at sende den som sikker mail (krypteret mail)