Menu

Den Grønlandske Retshjælp

Retshjælpen er baseret på frivillig arbejdskraft.

Tilbyder

Gratis juridisk rådgivning, bistand og lettere sagsbehandling omkring eksempelvis forældremyndighed samt samværs-, arve-, leje-, forsikrings-, foged- og socialret.

Tilbyder ikke

Hjælp til eksempelvis erhvervsdrivende, køb og salg af ejendom eller oprettelse af testamenter, boopgørelser samt selvangivelse. Retshjælpen kan heller ikke møde op i retten eller fungere som bisidder.

Åbningstider

Retshjælpen har åbent for personlig og telefonisk henvendelse
tirsdage mellem kl. 14:00 og 16:00.

Kontakt

rets@sumut.dk
tlf. 3338 1599

Besøg også dengroenlandskeretshjaelp.dk