Menu

onsdag 11. april kl 10.00 - fredag 25. maj kl 16.00

HANS LYNGE - SANGEN OG FORTÆLLINGENE


Fernisering tirsdag den 10. april 2018 kl. 17-19, alle er velkomne.

Hans Lynge – sangen og fortællingerne er en retrospektiv udstilling med illustrationer og malerier venligst udlånt af Inge Lynge (Hans Lynges enke) og Hans Lynge Fonden.

Hans Lynge (1906-1988) var en fremstående grønlandsk kulturpersonlighed, som efterlod sig betydelige spor både som forfatter, politiker og kunstner. Han var stærkt forankret i den grønlandske kulturarv og var dybt engageret i sin samtid. Som kunstner gjorde han ivrigt brug af den inuitiske sagnverden, der gav stof til eftertanke og kunne bidrage med inspiration til løsning af komplicerede problemstillinger.

På den politiske scene var han én af de første, der talte om selvstændighed og ligestilling i Grønland. Han kæmpede imod nationalismen, da den ville isolere Grønland. Den tidligere landstingsformand Josef Motzfeldt har beskrevet Hans Lynge som ”den mest markante fakkelbærer for, at det grønlandske folk skulle udvikle sig til nationale kosmopolitter, der kender verden og er bevidste om, at inuitbefolkningernes rolle kan være til inspiration for andre folkeslag”.

Værkerne i udstillingen viser et uddrag af Hans Lynges mange illustrationer, blandt andet de originale akvareller og tegninger til novellesamlingerne Grønlands Indre Liv I og II samt tegningerne til romanen Den Usynliges Vilje – bøger, som Hans Lynge selv har skrevet. Yderligere vises et fint udvalg af Hans Lynges oliemalerier, der i denne udstilling er tematiseret omkring den grønlandske sangglæde; såvel den kristne salmesang som trommesang, der trækker tråde langt tilbage før kristendommens indførelse.

 

Om Hans Lynge

Som 15-årig begyndte Hans Lynge på Grønlands Seminarium i sin fødeby Nuuk for at uddanne sig som kateket. Ti år senere, i 1931, fik han tuberkulose og måtte opgive sit virke som lærer og præst. Med stor tiltro til naturens helbredende virkning søgte han væk fra samfundet og levede afsondret i et år – hvorefter lægen kunne konstatere, at Hans Lynge var kureret for sin lungesygdom. I årene derefter dedikerede han sig til det politiske og kunstneriske arbejde. Efter et ophold i Danmark blev Hans Lynge optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole, hvor han tilbragte årene 1947-50. Året forinden og frem til 1952 tog han på lange vinterrejser til Ilulissat, Aasiaat og Upernavik, hvor han indsamlede gamle fortællinger – både myter, sagn, livserfaringer, historier om menneskets uskønne sider og om verdens tilblivelse. Disse fortællinger tillagde han stor betydning i sin søgen efter en dybere forståelse for, hvad der danner grundlaget for et folks identitet.

I 1961 blev Hans Lynge gift med Inge Overgaard. Halvandet år tidligere havde de mødt hinanden, da hun som ung læge var kommet til Grønland for at arbejde i Nuuk.

Hans Lynge blev ved med at søge udsyn og var på flere studierejser i Europa. I årene efter Kunstakademiet udviklede han på sin egen stil, mens han forblev tro mod sin vigtigste inspirationskilde: Grønlands mennesker, natur samt sagn- og myter. Hans Lynges kreative arbejder omfatter både digte, sange, skuespil, malerier, skulpturer og litterære udgivelser.