Menu

Hjælpen er på vej ...

Nina Gøthche er i dette forår vejleder/vikar på Pakkut og har sammen med Kalaallit Illuutaat sat dette program for Pakkut forår 2021.

 

                     Nina Gøthche: nina.goethche@gmail.com - tlf: 4215 7610

                                            Se nærmere om tilmelding nederst på siden :)

 

Program Pakkut forår 2021

2. marts - Motivation - får du læst pensum?

Den dårlige samvittighed

Forstå det du læser

Tiden

Corona-nedlukning

9. marts - Læsestrategi og læsehastighed

Overskue pensum

Læsehastighed

Lær af det du læser

På date med din lærebog

16. marts - Dansk versus grønlandsk studiekultur

Gruppearbejde

'Sige noget' til undervisningen

Kulturkløft

Det sociale

23. marts - Akademisk dansk

Fra grønlandsk til dansk

Fra hverdagssprog til fagsprog

Fra læst tekst til din egen tekst

6. april - Opgaveskrivning

Arbejdsprocessen

Indledning, redegørelse, konklusion

Opgavens opbygning

En rød tråd???

13. april - Sprog i opgaver

At skrive en redegørelse?

At skrive en analyse?

At skrive en diskussion?

At skrive en konklusion?

At skrive mere?

20. april - Mini-kommakursus og dansk grammatik

Ordklasser

Sætningsopbygning

Kommaer

27. april - Eksamenslæsning, noter og planlægning

Hvad skal du kunne?

Læs - forstå - noter

Planlægning af eksamenslæsning

4. maj - Eksamenstræning

Alle er normalt nervøse til eksamen

At tackle nervøsitet

At være forberedt

11. maj - Bachelor-, kandidat- eller andre store eksamensopgaver

Akademisk dansk

Klart sprog

Den røde tråd

At løse opgaven

At være faglig

18. maj - Mere eksamenstræning

Eksamenspræsentation

Forberedelse til mundtligt eksamen

Vis det du kan

25. maj - Åben PAKKUT!

Lidt fagligt

Og lidt socialt

:D

 

Form på hver mødegang

16:15 Webinaret starter

 

Intro

Præsentation af emnet (ca 30 min)

Opgaver, samtale eller andet

Emnets 5 strategier

 

17:15-19:30 Åben vejledning for alle

 

Vejledning eller hjælp til: Konkrete opgaver, forståelse for informationer (mail, studieordning m.m.) fra studiestederne eller lignende af faglig karakter.

Man behøver ikke at have deltaget i webinaret for at komme til efter-pakkut.

 

Tilmeldning sker via Facebook se link her: pakkutstudiekultur eller ved mail direkte til mig til nina.goethche@gmail.com senest kl. 14 på dagen - så får du et link til Zoom.