Menu

Pakkut

Hjælp til studiedansk og dansk studiekultur for studerende tilknyttet til Det Grønlandske Hus i København.

Kurser/Workshops

Kom og få en personlig hjælp til det, der er udfordrende på dit studie, eller bare for at blive bedre til det du allerede kan. Her får du tips og tricks til dit studieliv, og kan netværke med andre grønlandske studerende.

I undervisningen vil vi lægge vægt på, at du får hjælp til det, du har brug for med udgangspunkt i dit studieliv.

Du kan tilmelde dig et eller flere kurser/workshops. Der er plads til 12 deltagere pr. kursus.

Tilmelding til projektleder Kistaraq (tryk her)

Tidspunkt: Torsdage kl. 17-20

Sted: Frokoststuen på 3. sal, Det Grønlandske Hus i København

 

I dette semester kan du komme til følgende kurser/workshops:

27. februar Planlægning

Har du svært ved at få lektierne og privatlivet til at gå op i en højere enhed? Kniber det med motivationen?

Her kigger vi på studieordninger og fagplaner, og på hvordan du kan planlægge din dagligdag og derved blive mere motiveret. Vi vil også til at tale om forskellene på studiekulturen i Danmark og Grønland.

Underviser: Nikolaj Gedionsen (Tietgen Skolen)

 

12. marts Læsning: Studie- & Læseteknik

Har du svært ved at læse hurtigt, og huske det du læser? Eller kæmper du med at få læst hele dit pensum (lektier)?

Her træner vi hurtiglæsning, og du får hjælp til at blive bedre til at lære af de tekster, du læser. Du skal medbringe dine egne studiebøger!

Underviser: Nina Gøthche

 

26. marts Mundtlig fremstilling I

Har du svært ved at få sagt noget i timerne, i studiegruppen eller i andre studiemæssige sammenhænge?

Her træner vi mundtlighed og diskussion. Vi bruger caseopgaver, rollespil og dine egne erfaringer. Man bliver ikke god uden at øve sig!

Underviser: Nina Gøthche

 

16. april Skriftlig fremstilling I

Har du svært ved at skrive korrekt dansk og skrive længere tekster?  Eller har du bare brug for hjælp til at blive bedre til opgaveskrivning på studiet?

Her får du konkret hjælp til dine egne opgaver. Kom med dine opgaver og det der er vanskeligt, så får du hjælp!

Underviser: Nina Gøthche

 

30. april Skriftlig fremstilling II: Rapportskrivning

Har du svært ved de store rapporter? Det kan være strukturen, den røde tråd i opgaven eller kravene til rapportskrivning.

Her kan du komme med dine rapporter - dem du har afleveret eller skal til at aflevere. Kom og få hjælp til at gøre dem rigtigt gode.

Underviser: Nina Gøthche

 

14. maj Mundtlig fremstilling II: Fremlæggelse

Har du svært ved at skulle lave præsentationer i klassen, til eksamen eller i andre sammenhænge? Du er ikke den første!

Her får du hjælp til at lave bedre præsentationer med udgangspunkt i dine egne opgaver, caseopgaver og rollespil. Man bliver ikke god uden at øve sig!

Underviser: Nina Gøthche

 

28. maj Mod eksamensangst

Bliver du fysisk og psykisk utilpas, når du skal til eksamen, så du præsterer dårligere? Dette er helt normalt for mange.

Her får du hjælp, så du kan skelne mellem angst og nervøsitet. Eksamensangst kan overvindes!

 

Gratis mad

Der vil være let aftensmad på kurset.

Transport

Du kan få dine transportudgifter til og fra studiekurset refunderet ved at aflevere dine kvitteringer til projektleder Kistaraq.

Underviserne

Pakkut har tilknyttet to dygtige undervisere med baggrund i Grønland:

Nikolaj Gedionsen er cand.mag. i Engelsk og International Development Studies og underviser på Tietgen Skolen i Odense. Nikolaj er ekstrem god til planlægning. Han ved, hvad det vil sige, at være grønlandsk studerende, da han er født og opvokset i Nuuk.

Nina Gøthche er cand.mag. i Dansk og Kunsthistorie. Nina har eget firma og er suværen til både skriftlig og mundtlig dansk. Hun har undervist på gymnasier, pædagoguddannelser, handelsskoler, politiskoler og grundskoler i både Grønland, Norge og Danmark.

Opfølgningsarbejde

Hvis du har behov for yderligere hjælp efter kurserne, kan du altid kontakte Kistaraq. Så finder vi en løsning sammen.

Kontakt

Du kan altid kontakte Kistaraq på telefon, email eller via FB.

Du kan også følge Pakkut på Facebook og på Instagram.

Pakkut

Ordet ”pakkut” kommer fra grønlandsk og er navnet på et balanceudstyr nye kajakroere kan bruge for ikke at kæntre. En pakkut kan være en balancestang eller en slags ballon, som man sætter på siden af kajakken.

 

Vigtigt: Meddel Kistaraq, hvis du skifter adresse, mail eller telefonnummer.

 • Korte små skriveøvelser

  Deltagerne skulle lave små skriveøvelser igennem forløbet.
 • Undervisning

  Michelle (Lærdansk) underviste om metakommunikationens vigtighed.
 • Interviews

  Karl interviewede Naja.
 • Blindskiftsøvelse

  Deltagerne skulle øve i at skrive i blinde, så de kunne skrive mere effektivt.

For yderligere informationer

 • Kistaraq Egede

  Projektleder

  +45 52 10 44 49