Menu

Pakkut

Hjælp til studiedansk og dansk studiekultur for studerende tilknyttet De Grønlandske Huse i København og Odense.

Webinarer

Webinarerne starter op igen i perioden 16. september-25. november. Hold øje med siden, for yderligere opdateringer.

Studiecaféer

Studiecaféerne starter igen op den 15. september-25. november:

 • Odense: Tirsdage kl. 16-18
 • København: Onsdage kl. 16-18

Studiehjælp

Få hjælp til dine studieopgaverfra vores seje studiehjælpere:

Anna Jørgensen er pensioneret sygeplejerske fra Odense. Hun kan hjælpe med læring i:

 • Tilrettelæggelse af opgaver
 • Start på en mundtlig/skriftlig opgave
 • Indhold i opgaver
 • Det danske sprog i opgaver
 • Forberedelse til prøver/eksamen

Kontakt Anna her.

Knud Ole Reffstrup er cand.scient. i Kemi og Fysik, er pensioneret gymnasielærer fra Odense. Han kan hjælpe med læring i:

 • Forklaring/diskussion af problemstillinger
 • Vejledning til konkrete afleveringsopgaver
 • Fremlægning
 • Studieteknik i fysik, kemi, matematik på lavere niveau og IT som fag

Kontakt Knud Ole her.

Marianne Olsen er pensioneret bibliotekar og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun har arbejdet i biblioteker i Danmark og i både Vest- og Østgrønland. Hun kan hjælpe med læring i:

 • Skriftlig fremstilling
 • Mundtlig fremstilling
 • Coaching

Kontakt Marianne her.

Naja Lynge er Arkitekt MAA, chefkonsulent og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun kommer fra dansk og grønlandsk familie, og derfor kender godt til Grønland og grønlændere. Hun kan hjælpe med læring i:

 • Planlægning
 • Skiftlige opgaver
 • Mundtlige præsentationer 

Kontakt Naja her.

Bliv frivillig studiehjælper

Hvis du har lyst til at være en frivillig studiehjælper, så send dine informationer og hvad du kan hjælpe de studerende med til Kistaraq her.

Kontakt

Projektleder Kistaraq Egede: Telefon +42 52 10 44 49, keg@dgh-odense.dk eller via FB.

Du kan også følge Pakkut på Facebook og på Instagram.

Pakkut

Ordet ”pakkut” kommer fra grønlandsk og er navnet på et balanceudstyr nye kajakroere kan bruge for ikke at kæntre. En pakkut kan være en balancestang eller en slags ballon, som man sætter på siden af kajakken.

 

Vigtigt: Meddel Kistaraq, hvis du skifter adresse, mail eller telefonnummer.

 • Korte små skriveøvelser

  Deltagerne skulle lave små skriveøvelser igennem forløbet.
 • Undervisning

  Michelle (Lærdansk) underviste om metakommunikationens vigtighed.
 • Interviews

  Karl interviewede Naja.
 • Blindskiftsøvelse

  Deltagerne skulle øve i at skrive i blinde, så de kunne skrive mere effektivt.

For yderligere informationer

 • Kistaraq Egede

  Projektleder

  +45 52 10 44 49