Menu

Pakkut

Hjælp til studiedansk og dansk studiekultur for studerende under Den Grønlandske Hus i København.

 

Studiedanskkursus

Du får en enestående mulighed for et kursus i skriftlig og mundtlig dansk inkl. tips og tricks til, hvordan du tilpasser dig dit studie. 

Du får dine transportudgifter til og fra kurset refunderet ved, at aflevere dine kvitteringer til mig.

Alle, der fuldfører kurset, får et kursusbevis og 2 biografbilletter.

 

Opfølgningsarbejde

Efter kursets afslutning undersøger vi sammen, hvorvidt der er brug for mere dybdegående hjælp i de emner.

 

KURSUS 1: STUDIEDANSK & STUDIEKULTUR

2 kursusdage tilpasset dig, der er ny studerende her i Danmark. Her vil du få hjælp til:

 • Studievaner og –planlægning

 • Mundtlig træning inkl. diskussioner og fremlæggelser

 • Skriftlig træning og strategi i forskellige afleveringsformer

Tidspunkter

 • Fredag den 1. november kl. 12 – 20 inkl. aftensmad

 • Søndag den 3. november kl. 9 – 16 inkl. frokost

Sted

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6, 1152 København K

Underviser

Cand.mag. Nina Gøthche

Tilmeldingsfrist

Hvis du vil sikre dig at komme med til de nævnte datoer, så tilmeld dig allerede nu ved, at maile til mig, KistaraqHvis du ikke er sikker på, om du har timer på tidspunktet, kan du bare stadig tilmelde dig nu og bare ring til mig, når du finder ud af, at du har timer der.

 

KURSUS 2: STUDIEDANSK & STUDIETEKNIK

3 kursusdage tilpasset dig, der har studeret i Danmark før eller er færdig med 1. semester. Her vil du få hjælp til:

 • Træning i gruppediskussioner, fremlæggelser og brug af fagtermer til bl.a. mundtlige eksamener

 • Træning i at referere, sammenholde og kritisere tekster til bl.a. opgaveskrivning

 • Informationer om planlægning af studiet og den danske studiekultur

Tidspunkter

Kurset er blevet afholdt for i år.

Sted

Det Grønlandske Hus i København
Løvstræde 6, 1152 København K

Underviser

Lærdansk: Michelle Holmkjær

 

Tilmeldingsfrist

Hvis du er interesseret i kursus 2 i næste semester, så tilmeld dig allerede nu ved, at maile til mig. Hvis du ikke er sikker på, om du har timer på tidspunktet, kan du bare stadig tilmelde dig nu og bare ring til mig, når du finder ud af, at du ikke kan komme med der.

 

Kontakt

Tilmeld dig hos mig her. Jeg vil være til stede under kurset, og vil kontakte dig i løbet af året for at høre, hvordan det går med studiet efter kurset.

Du kan også følge Pakkut på Facebook og på Instagram.

Instagram

Meld dig til hos mig her, hvis du vil være Pakkuts-Instagram-holder. D.v.s. at du skal oploade billeder fra dit studieliv i en måned. 

Alle Pakkuts-Instagram-holdere får 2 biografbilletter efter endt måned. 

Vigtigt: Meddel os, hvis du skifter adresse, mail og telefonnummer.

 

Pakkut

Ordet ”pakkut” kommer fra grønlandsk og er navnet på et balanceudstyr nye karakroere kan bruge for ikke at kæntre. En pakkut kan være en balancestang eller en slags ballon, som man sætter på siden af kajakken.

 • Korte små skriveøvelser

  Deltagerne skulle lave små skriveøvelser igennem forløbet.
 • Undervisning

  Michelle (Lærdansk) underviste om metakommunikationens vigtighed.
 • Interviews

  Karl interviewede Naja.
 • Blindskiftsøvelse

  Deltagerne skulle øve i at skrive i blinde, så de kunne skrive mere effektivt.

For yderligere informationer

 • Kistaraq Egede

  Projektleder

  +45 52 10 44 49