Menu

Bistandsværge kontakt

Alle grønlændere, der er idømt en tidsubestemt straf til afsoning i Danmark, har ret til en bistandsværge. Afsoningen foregår typisk i Herstedvester, retspsykiatrisk afdeling på Skejby Sygehus i Århus og på specialinstitutioner rundt om i Danmark.

Bistandsværgens opgaver

Ud over at være den nærmeste kontaktperson til den indsatte, er bistandsværgens opgaver:

 • at besøge den indsatte mindst én gang om måneden
 • være med til udgang
 • være med ved retsmøder
 • være med ved højtider

Koordinering af arbejdet

Arbejdet med bistandsværger bliver koordineret af Det Grønlandske Hus i København, der administrerer ordningen på vegne af det danske justitsministerium.

Koordinators opgaver:

 • at have kontakten til de indsatte, myndigheder og institutioner i Danmark og Grønland,
 • at udpege bistandsværger
 • at arrangere kurser for bistandsværger.

Kontakt:

Susanne Jensen træffes i huset tirsdag og torsdag efter aftale.

 • Bistandsværge koordinator

  Susanne Jensen

  +45 33381596