Menu

Nye undervisningsforløb i skoletjenesten fra efteråret 2023

Skoletjenesten i Det Grønlandske Hus i København lancerer seks nye undervisningsforløb fra skoleåret 23/24. De seks undervisningsforløb består af både gratis tilgængeligt lektionsmateriale til brug af lærere på skolen (plug’n play) samt et gratis skoletjenestetilbud i vores hus i indre København. Plug’n play forløbene og skoletjenesteforløbene kan kombineres eller benyttes uafhængigt af hinanden.

De seks plug’n play forløb om rigsfællesskabet og det moderne Grønland, er forløb som lærere selv kan anvende på skolerne rundt i hele landet. Hvert forløb består af lektionsplaner opdelt efter klassetrin med opgaver og engagerende aktiviteter til undervisningen. Undervisningsforløbene skal invitere til kreativitet og aktiv deltagelse. Eleverne bliver mødt i øjenhøjde og taget alvorligt, og hvor de skal drage deres egne erfaringer og aktivt tage stilling. 

Undervisningsforløbene vil være gratis tilgængeligt digitalt på Det Grønlandske Hus’ hjemmeside, fra sommeren 2023. Her vil lærere og elever også kunne tilgå et bibliotek med over 130 artikler om Grønland og rigsfællesskabet skrevet af førende fagfolk fra institutioner og virksomheder i Grønland og Danmark samt et ”udtale” bibliotek med lydfiler til de grønlandske ord, som indgår i materialet.

Skoletjenestetilbuddene tager afsæt i samme emner som plug’n play forløbene, men inddrager aktuelle udstillinger og genstande i Det Grønlandske Hus. Undervisningen er dialogbaseret, varieret og inddrager elevernes forskellige sanser. Vi tilpasser gerne undervisningen til andre målgrupper, og indholdet kan justeres efter behov.

Undervisningsmaterialerne er udviklet med grundskolen som målgruppe med mulighed for tværfaglig anvendelse eller til de enkelte fag. Forløbene er gradueret efter indskoling, mellemtrin og udskoling med mulighed for enkelte til- og fravalg efter behov. Undervisningsmaterialet er skræddersyet til at møde Folkeskolens læringsmål og kompetenceområder til de enkelte fag.

De seks undervisningsforløb:

Fortidens spor
(5.-9. klasse i historie og samfundsfag)

• Plug’n play forløb: Et undervisningsmateriale målrettet det kommende kanonpunkt ”Rigsfællesskabet under forandring” inden for historiefaget. Forløbets fokus: Eksperimentbørn, Danmarks officielle undskyldning, Modernisering, G50 og G60 og boligpolitik
• Skoletjenesteforløb: Husets værker og aktuelle kunstudstillinger inddrages i dette forløb der handler om hvordan Danmarks og Grønlands fælles historie har sat sine spor.

Grønlands væsener
(0.-9. klasse i historie, geografi, matematik, N/T og H/D)

• Plug’n play forløb: Forløbets fokus: inuits kosmologi, mytiske væsener, mytegenren, myten i et moderne samfund.
• Skoletjenesteforløb: Besøg Det Grønlandske Hus og hør om de spøgelser der er set i Huset, og bliv klogere på den grønlandske fortælletradition

Fangerkulturen og hundeslæden 
(4.-9. klasse i historie, geografi, matematik og H/D)

• Plug’n play forløb: Forløbets fokus: Fangerkulturen i dag, slædehunden, hundeslædens konstruktion, statistik om slædehunde, planlæg en hundeslæderejse
• Skoletjenesteforløb: Hvordan er livet som fanger i Grønland? Mærk på fangstredskaber, lyt til spændende fangstfortællinger og træn selv til at blive storfanger gennem traditionelle grønlandske lege.


Turen går til Grønland
(4.-9. klasse i historie, matematik, samfundsfag og geografi)

• Plug’n play forløb: Forløbets fokus: Turisme, Grønlands regioner, statistik omkring turisme, infrastruktur, Grønlands udvikling og fremtid
• Skoletjenesteforløb: Under udvikling

Grønlandsk – Kalaallisut
(0.-9. klasse i dansk)

• Plug’n play forløb: Forløbets fokus: Det grønlandske sprog, lingvistik, grammatik, udtale, sprogdebatten i Grønland, stednavne.
• Skoletjenesteforløb: Under udvikling

Sæler og sælskind
(0.-6. klasse i dansk, billedkunst og H/D)

• Plug’n play forløb: Forløbets fokus: Grønlands sæler, fangst og fangerkultur, forskel på husdyr og fangstdyr, nationaldragten, avittat (sælskindsbroderi)
• Skoletjenesteforløb: Føl og se sælskinds anvendelse i forskellig grønlandsk kunst og kunsthåndværk. Prøv selv at arbejde med sælskind.

Samt: Introduktionsmateriale

• Plug’n play materiale: Et samlet materiale med kahoot quiz, fakta, film og tidslinje.

 

Det Grønlandske Hus i København udbyder også gratis kurser til lærere og lærerstuderende om brug af materialet samt om at arbejde med Grønland i undervisningen på skolen. Kurserne tilbydes i første omgang efter bestilling.

Kontakt
Hør mere om materialet eller mulighed for bestilling af skoletjenesteforløb eller kurser hos skoletjenestens ansvarlige:
Halla Erlendsdóttir
hge@sumut.dk / 3338 1570

Foto: Mads Pihl/Visit Greenland