Menu

Mitaartut

– udklædning, sjov og ballade

Mitaartut er en tradition som finder sted i Grønland hvert år den 6. januar. Børn og voksne klæder sig ud som uhyggelige væsener for at skræmme og underholde byens borgere. De uhyggelige væsener går fra hus til hus og banker på og forlanger lækkerier. Det er let at komme til at forveksle mitaartut med den amerikanske Halloween, men de to traditioner har meget lidt med hinanden at gøre. Oprindeligt var traditionen en del af fejringen af vintersolhvervet når solen kom tilbage efter en periode med vintermørke. Åndemaneren malede sig i ansigtet for at vise hvordan åndene så ud. Det er den maskekultur der er overført til traditionen mitaartut.

I undervisningsforløbet fokuserer vi på de traditioner der er forbundet med mitaartut. Eleverne skal diskutere og redegøre for forskellige traditioner og fejringer. Vi undersøger og fortæller historier fra mitaartut og prøve kræfter med maskedesign.

Fakta – fast undervisningstilbud i januar og februar/gratis/varighed 1,5-2 timer/ max 30 deltagere/målgruppe indskoling og mellemtrin (0.-5. klasse) / dialogbaseret undervisningsforløb, historiefortællinger og æstetiske læreprocesser

Fag: dansk – historie – billedkunst - håndværk og design - elevens alsidige udvikling

- dansk (1.-4. klasse) Eleven bliver klogere på egne og andres fortællinger om traditioner, gennem fremstilling, kommunikation og lytning.

– historie (3.-4. klasse) Eleven får indblik i Danmarks og Grønlands tilknytning og skal reflektere over ligheder og forskelle i landenes hverdags- og samfundsliv med udgangspunkt i undervisningsforløbets tema.

- billedkunst (1.-5. klasse) Eleven skal reflektere og udtrykke sig gennem billeder i kommunikative og innovative processer.

- håndværk og design (4.-5. klasse) Eleven får erfaring med at udvikle, designe og fremstille et produkt. Eleverne skal vurdere produktet ud fra dets æstetiske og kreative udtryk.

- for børnehaveklassen er fokus på klassens sociale fællesskab og elevernes møde med undervisning i eksterne læringsmiljøer (fx vente på sin tur, samvær og deltagelse). Undervisningen er i dialog med eleverne (lytte, tale og spørge). Undervisningen er varieret og inddrager elevernes forskellige sanser.

 

Spørgsmål til undervisningen

Kontakt: Halla Erlendsdóttir hge@sumut.dk – 3338 1570

Udbyder: Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus – Løvstræde 6, 1152 KBH K

Vi formidler viden om Grønlands kultur og samfund. Eleverne møder et lille stykke Grønland midt i København. Huset har de sidste 40 år været mødestedet for mange herboende fra Grønland og grønlandsinteresserede fra ind- og udland.