Menu

Grønlandsk jul ( der er ikke flere ledige datoer i 2021 - der er en venteliste)

– højtider og traditioner

Der er en mange ligheder mellem dansk og grønlandsk jul. Julen er en vigtig fejring for de fleste grønlændere. Midt i vintermørket lyser utallige papirsstjerner op i vinduerne. Børn og voksne går fra hus til hus og synger salmer, og julemanden (som selvfølgelig bor i Grønland) tænder byens juletræ.

I undervisningsforløbet fokuserer vi på hvad en højtid er, og hvilke juletraditioner der er særligt grønlandske. Eleverne skal i undervisningsforløbet diskutere og redegøre for forskellige højtider og traditioner. Vi fortæller historier fra juletiden, undersøger traditioner fra det grønlandske julekøkken og snakker om forskelle og ligheder mellem den danske og grønlandske jul.

Fakta – fast undervisningstilbud i november og december / gratis / varighed 1,5 time / max 30 deltagere / målgruppe grundskolens indskoling og mellemtrin (0.- 5. klasse) / æstetiske læreprocesser, historiefortællinger og dialogbaseret undervisningsforløb

Fag: dansk – historie – kristendomskundskab – madkundskab – elevens alsidige udvikling

Kompetence- og Læringsmål:

- dansk (1.-4. klasse) Eleven bliver klogere på egne og andres fortællinger om højtider gennem fremstilling, kommunikation og lytning.

– historie (3.-4. klasse) Eleven får indblik i Danmarks og Grønlands indbyrdes tilknytning og skal reflektere over ligheder og forskelle i landenes hverdags- og samfundsliv med udgangspunkt i undervisningsforløbets tema.

- kristendomskundskab (1.-3. klasse) Eleven får indblik i traditioner, deres oprindelse og brug.

- madkundskab (4.-5. klasse) Eleven får indblik i stedbestemte madkulturer.

- for børnehaveklassen er fokus på klassens sociale fællesskab og elevernes møde med undervisning i eksterne læringsmiljøer (fx vente på sin tur, samvær og deltagelse). Undervisningen er i dialog med eleverne (lytte, tale og spørge). Eleverne skal arbejde med enkle forklaringer i forbindelse med fx mængde og antal. Undervisningen er varieret og inddrager elevernes forskellige sanser.

Spørgsmål til undervisningen

Kontakt: Halla Erlendsdóttir hge@sumut.dk – 3338 1570

Udbyder: Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus – Løvstræde 6, 1152 KBH K

Vi formidler viden om Grønlands kultur og samfund. Eleverne møder et lille stykke Grønland midt i København. Huset har de sidste 40 år været mødestedet for mange herboende fra Grønland og grønlandsinteresserede fra ind- og udland.