Menu

Grønlændernes Land

– unge sprog, identitet og uddannelse

Grønland er i dag en del af Rigsfællesskabet og har været en del af det danske rige i 300 år. Det historiske bånd mellem Danmark og Grønland har indflydelse på de kultur og samfundsforhold vi har i dag. Landenes fremtidige forhold er et aktuelt debatemne, og via dette undervisningsforløb tager vi spørgsmålet op om hvad det vil sige at være en ung grønlænder i dag.

I dette undervisningsforløb møder eleverne problemstillinger der vedrører nationalitet, sprog, uddannelse og identitet. Vi snakker om landenes indbyrdes tilknytning til hinanden, hvordan dette påvirker vores samfund i dag, og hvilken indflydelse forskellige ændringer i landenes forhold, kan have for fremtiden. Til undervisningen er der skabt fiktive fortællinger omkring problemstillingerne som eleverne skal diskutere i grupper og tage stilling til.

 

Fakta – fast undervisningstilbud/gratis/varighed 2 timer/ max 30 deltagere/målgruppe grundskolens mellemtrin og udskoling (5.-10. klasse) / dilemmabaseret og dialogbaseret undervisningsforløb

Fag: dansk – historie – samfundsfag - geografi

Kompetence- og Læringsmål:

- dansk (5.-6. klasse) Eleven kan reflektere over egne og andres personlige og kulturelle udvikling. Eleven skal udtrykke sig om egen læring og sætte ord på egen fortolkning af det lærte.  (7.-9. klasse) Eleven diskuterer, vurderer og reflekterer over forskellige sociale scenarier og give sagligt udtryk for egne meninger, men samtidig lytte og respektere andres holdninger.

– historie (5.-6. klasse) Eleven får kendskab til dansk kultur og historie i Rigsfællesskabet. Eleven kan tale om Grønlands og Danmarks tilknytning til hinanden. (7.-9. klasse) Eleven reflekterer over nutidsforståelsen i samspil med fortiden og fremtiden.

– samfundsfag (8.-9. klasse) Eleven skal tage reflekteret stilling til det danske og grønlandske samfund og dets udvikling.

- geografi (7.-9. klasse) Eleven får  grundlæggende viden om natur- og kulturforhold, der har betydning for levevilkår i Danmark og Grønland. I undervisningen indgår der sociale og geografiske problemstillinger.

Spørgsmål til undervisningen

Kontakt: Halla Erlendsdóttir  hge@sumut.dk – 3338 1570

Udbyder: Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus – Løvstræde 6, 1152 KBH K

Vi formidler viden om Grønlands kultur og samfund. Eleverne møder et lille stykke Grønland midt i København. Huset har de sidste 40 år været mødestedet for mange herboende fra Grønland og grønlandsinteresserede fra ind- og udland.