Menu

Børneliv natur og myter

Hvordan er livet som barn i Grønland i dag? Hvordan påvirker naturen os og hvordan påvirker vi naturen? Gennem naturen og børnenes øjne kigger vi også på historiefortælling og fortælletradition i Grønland.

Grønland er verdens største ø, og næsten 80% er dækket af en iskappe, Indlandsisen. Alligevel er det isfrie område næsten lige så stort som hele Sverige, men kun en lille del af dette er dyrkbart land. Det meste er klippegrund.  Grønland har et arktisk klima med temperaturer der i gennemsnit ikke sniger sig over 10 °C i den varmeste sommermåned. Grønland er kendt for sin storslåede natur. I havet lever masser af fisk, sæler, hvaler og skaldyr. På land lever de store pattedyr som isbjørn, rensdyr og moskusokse. Grønland vrimler med fugle, og om sommeren er der masse af vilde blomster og insekter.

I undervisningsforløbet fokuserer vi på det at være barn i Grønland. Spørgsmål som: Hvordan har naturen indflydelse på livet som barn i Grønland, og hvordan har den formet livet i gennem tiderne? Eleverne hører myten om Havets Moder og diskuterer fortællingens budskab og funktion førhen.

Fakta – fast undervisningstilbud/gratis/varighed 1,5 timer/ max 30 deltagere/målgruppe grundskolen (0.-10. klasse) / dialogbaseret undervisningsforløb, historiefortællinger og sansebaseret undervisning

Fag: dansk – historie – samfundsfag – geografi - elevens alsidige udvikling

Kompetence- og Læringsmål:

- dansk (1.-4. klasse) Eleven bliver klogere på egne og andres fortællinger om traditioner, gennem kommunikation og lytning. (5.-6. klasse) Eleven kan perspektivere egne og andres personlige og kulturelle udvikling. 

– historie (3.-4. klasse) Eleven får indblik i og skal reflektere over forskelle og ligheder ved Danmarks og Grønlands natur og samfundsliv. (5.-6. klasse) Eleven kan tale om Grønland og Danmarks tilknytning til hinanden. (7.-9. klasse) Eleven reflekterer over nutidsforståelsen i samspil med fortiden og fremtiden.

– samfundsfag (8.-9. klasse) Eleven skal tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling.

- geografi (7.-9. klasse) Eleven får grundlæggende viden om natur og kultur der har betydning for levevilkår i Danmark og Grønland

- for børnehaveklassen er fokus på klassens sociale fællesskab og elevernes møde med undervisning i eksterne læringsmiljøer (fx vente på sin tur, samvær og deltagelse). Undervisningen er i dialog med eleverne (lytte, tale og spørge). Undervisningen er varieret og inddrager elevernes forskellige sanser.

Spørgsmål til undervisningen

Kontakt: Halla Erlendsdóttir hge@sumut.dk – 3338 1570

Udbyder: Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus – Løvstræde 6, 1152 KBH K

Vi formidler viden om Grønlands kultur og samfund. Eleverne møder et lille stykke Grønland midt i København. Huset har de sidste 40 år været mødestedet for mange herboende fra Grønland og grønlandsinteresserede fra ind- og udland.