Menu

Hobby og håndarbejde

Den østgrønlandske dragt

Tupaarnaq Rosing Olsen & Nina S. Kreutzmann

ISBN: 978-87-994304-1-3

Emne: Hobby og håndarbejde

230 kr.

Porto og adm.kost. 32 kr.

Nammineq annoraaliorit - Sy en anorak

Maren Clasen Poulsen

ISBN: 978-87-92790-93-4

Emne: Hobby og håndarbejde

225 kr.

Porto og adm.kost. 32 kr.

Ivigarsuit - Dunet Marehalm

Gudrun Chemnitz

ISBN: 8790133188

Emne: Hobby og håndarbejde

170 kr.

Porto og adm.kost. 32 kr.

Strik med inspiration fra Grønland

Annette Danielsen

ISBN: 978-87-996123-8-0

Emne:

250 kr.

Porto og adm.kost. 32 kr.

...Nuannaraarput - Vi elsker...

Ide Jenny Tulling/Lis Anker Petersen

ISBN: 978-87-93405-29-5

Emne: Hobby og Håndarbejde

250 kr.

Porto og adm.kost. 32 kr.

Grønlandsk papirklip

Søren Thaae

ISBN: 978-87-91359-80-4

Emne: Hobby og håndarbejde

180 kr.

Porto og adm.kost. 32 kr.