Menu

Foreningsmøde

Der er foreningsmøde.
Repræsentanter for foreningerne deltager.
Dagsorden sendes inden mødet til repræsentanterne for foreningerne. Dagsordens forslag sendes bestyrelsesmedlem for foreninger Jakob Jeremiassen: jaaku@takuss.com