Menu

fredag 22. september kl 17.00 - kl 18.00

’Vi vil danse! Vi vil inspirere!

Vi vil dele med andre børn og unge i Grønland - overalt’

Kalaallit Illuutaat – Det Grønlandske Hus i København har fornøjelsen at byde indenfor til en panelsamtale, der tager udgangspunkt i vores aktuelle udstilling Kids Front and Center – Greenland is a Land of Artists. I løbet af samtalen fokuserer vi på emnerne: unge og dans, identitet, kreativ selvbestemmelse, traditioner og visioner.

Panelet vil bestå af danserne Ann Crosset, Ivi Luna Olsen, Bendo Schmidt, Nina Sikkersoq med Lars Lerche som ordstyrer.

For et år siden søsatte Qiajuk Studios & Productions i samarbejde med koreograferne og danserne Ann Crosset og Ruth Montgomery-Andersen et danseprojekt, hvor de grønlandske unge er i centrum for formidlingen af deres egen fortælling, udtrykt gennem dans.

Projektet skubber til dansebegrebet ved at implementere nye greb, der skal være med til at udvikle børns og teenageres forhold til kreativitet, medbestemmelse, kultur og identitet.

De to unge dansere 18-årige Qivioq Bähr Jensen og 18-årige Ivi Luna Olsen har skabt, castet, koreograferet, ledet zoom møder og instrueret prøver og danset med et hold unge dansere fra Quijuk Studios - Alberte Brandt Ella Faber Maria Køhler og Sarah Inaluk Poulsen

Projektet skal støtte Grønlands næste generation af dansere og give dem inspiration til at sætte deres personlige aftryk på dansen i og udenfor Grønland. Danseforestillingen, som hedder QAARUSUK (Hulen) udspringer af grønlandsk fortælletradition og tager udgangspunkt i de unges eget perspektiv på verdenen.

QAARUSUK blev vist for en række skoleklasser i Nuuk i april og i slutningen af september bliver den præsenteret for skolebørn i Kulusuk og Tassilaq. Igen er danserne også selv involverede i selve produktionen.