Menu

tirsdag 27. oktober kl 10.00 - søndag 22. november kl 23.59

Corona update

 

Huset forbliver åbent, men man skal bære maske eller visir under besøg. Bevægelser rundt i Huset er blevet ensrettede, så følg skiltene.

Tirsdagsspisning lukkes foreløbigt frem til 22. november.

Alle kulturelle arrangementer og foreningsarrangementer er foreløbigt aflyst.

Der lukkes ned for Malenes aktiviteter i Ajamut. De erstattes af online-aktiviteter samt telefonisk kontakt med Malene på +45 54300277.

Det er stadig muligt at få en aftale med socialrådgiverne på Pooq eller uddannelsesvejlederne, men det kræver forudgående telefonisk aftale. Evt. ventetid inden mødet tilbringes i Ajamut. Der skal bæres maske/visir under samtalerne. Hvis I ikke har, har I mulighed for at få udleveret en her i Huset.

ILIK holder fortsat åbent, dog for max 5 gæster, som skal tilmelde på ILIKs facebookside.

Boghandlen holder åbent, men er der mere end 5 gæster, bedes man vente udenfor.

Retshjælpen holder fortsat åbent hver tirsdag, dog kun for max. én klient ad gangen.

Alle udlejninger af lokaler i Huset er aflyst.