Menu

fredag 29. januar kl 13.00 - kl 15.00

Kunuunnguaq Fleischer har arbejdet med uddannelse i over 40 år, og har bl,a, stået for koordineringen af den grønlandske folkeskelov og børnehavelov. Uddannet cand.pæd., og har arbejdet som lærer, skoleleder og forvaltngschef rundt i Grønland og DK. Nu meget aktiv pensionist bosat i Høng. Vil fortælle om sit syn på kulturmødet mellem Grønland og DK, og de værdikonflikter dette kan føre med sig.

Vel mødt : )