Menu

mandag 23. november kl 17.00 - kl 18.30

Ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg fra Institut for Menneskerettigheder præsenterer en ny undersøgelse om grønlænderes forhold som borgere i det danske samfund ud fra et ligebehandlingsperspektiv. Undersøgelsen blev offentligjort 22. oktober 2015.

Undersøgelsen peger bl.a. på, at der bør sættes ind for at øge beskyttelsen mod diskrimination i praksis, når det gælder ligebehandling i offentlige serviceydelser, adgang til arbejdsmarkedet og undervisning i grønlandske forhold i det danske uddannelsessystem. Herudover tages spørgsmålet om repræsentation af grønlændere og grønlændere som nationalt mindretal i Danmark op. Baseret på rapporten peges på en række anbefalinger.

Efter fremlæggelsen vil der være mulighed for spørgsmål og debat.